EPT


اين مجموعه براي افرادي مناسب است كه مي خواهند در آزمون ايي پي تي (EPT) شركت كنند و پيشينه زباني قوي ندارند. بنابراين نياز دارند آموزه هاي گرامري به زبان ساده تر بيان شود. اين مجموعه داراي تستهاي ٤ گزينه اي متناسب با سطح درس ها بوده تا نكته آموزشي به راحتي درك شود.خوشبختانه تا كنون افراد بسياري از اين روش استفاده كرده اند و موفق شده اند. براي بالا رفتن امكان موفقيت در آزمون ايي پي تي لازم است پیش از کتاب 504 بسته واژگان ٣٣٠ واژه همزمان مطالعه شود.