دوره ۴ جلدی - در ۴ سطح: پیش پایه، پایه، میانی و پیشرفته و آموزش انگلیسی مورد نیاز در سفر، مصاحبه و آشنایی - با فایل صوتی مکالمه ها به لهجه آمریکایی، ضبط شده توسط گویندگان آمریکایی


طرح درس های کتاب گفتمان ها و ساختارهای پرکاربرد زبان انگلیسی برای ایرانی ها شامل:


۱- یک گفتمان در برگیرنده آموزه ساختاری (ایرانی)

۲- آموزش شکل دستوری انگلیسی و پارسی با نمودار

۳- نمونه های شکل دستوری انگلیسی

۴- تمرین برگردان از پارسی به انگلیسی با آموزه ساختاری

۵- آزمون ۴ گزینه ای با نکته آموزه ساختاری 

۶- پرسش های دو سویه با نمونه پاسخ با آموزه ساختاری

۷- کارتون و فیلم آموزشی مرورگر آموزه ساختاری

۸- پیش آزمون و پس آزمون هر دوره سطح از کتابMTAM CD

پرینت دیجیتال رنگی - در ۴۰۰ صفحه - قیمت ۳۸۰۰۰۰ تومان


لطفن پس از پرداخت وجه به شماره کارت ۶۵۶۵-۰۰۰۹-۲۹۷۰-۵۰۲۲ به نام شرکت بیان گستران مهر آیین، تصویر رسید را به آدرس ایمیل support@mtam.ir به همراه نام کامل، شماره تلفن همراه، کد ملی، آدرس دقیق پستی و کد پستی بفرستید تا کتاب با پست برایتان ارسال شود. لطفن متقاضیان شهرهای دیگر به نمایندگی این شرکت که در این سایت معرفی شده مراجعه کنند. پشتیبانی در واتساپ به شماره: ۰۹۹۹۹۹۸۵۵۲۰