با درود بر شما گرامی


پیش از شروع آزمون زبان سامانه را از با استفاده از دکمه سمت چپ بالای صفحه (بالای نوار سبز رنگ) به انگلیسی تغییر داده و اقدام به شرکت در آزمون نمایید و پس از شرکت در آزمون زبان را به حالت فارسی بازگردانید.

 

این آزمون به شما كمك مي كند ميزان دانش زبان انگليسي خود را بر مبناي الگوی جهانی صفر (CEFR) بسنجيد.

در این الگو همانطور که در جدول پایین می بینید A1 و A2 براي سطح پايه،B1  و B2 براي سطح مياني، و  C1 و C2 براي سطح پيشرفته مي باشند.


نمره

سطح

نمودار صفر (CEFR)

0 - 15

پیش پایه

A1

16 - 24

پایه

A2

25 - 32

پیش میانی

B1

33 - 39

میانی

B2

40 - 45

پس میانی

C1

46 - 50

پیش رفته

C2

 


نمودار صفر (CEFR)

Common European Framework of Reference

نمودارصفر 


پس از ارزيابي دانش زباني و تعيين سطح چه بايد كرد؟

شما می توانيد از بخش مشاوره تخصصی و یا مشاوره رايگان ام تي اي ام (MTAM) استفاده كنيد و برنامه مناسب با نياز خود را دريافت كنيد.